Warto dzieci uczyć języków obcych

W dawnych czasach kiedy nasze babcie chodziły do szkoły, popularnym językiem jaki się uczyły był język rosyjski. Z całą pewnością stwierdzam, że język ten nie jest już praktycznie spotykany w polskich szkołach, gdyż teraz króluje angielski i niemiecki na czele. Nauka niemieckiego może być przyjemna zwłaszcza dla dzieci, które obecnie są uczone metodą wzrokową polegającą […]

Czym jest kryterium logiczne według rodziny po niemiecku.

Związek języka po niemiecku z myśleniem jest całkiem oczywisty. Wiadomo także, że poprawne myślenie to nic innego jak logiczne myślenie, zgodne z zasadami logiki niemieckiej. Wydawało by się, iż poprawne językowo jest tylko to , co logiczne. Rzeczywiście stosunki przedmiotów i osób, które są spostrzegane zmysłami, zgodnie pokrywają się ze stosunkami wyrazów oraz form gramatycznych. […]

Skąd się biorą błędy językowe ?

Istnieją różne uchybienia w posługiwaniu się językiem niemieckim. Do takich zaniedbań można zaliczyć niestaranność i niechlujstwo językowe, które przejawia się w częściowej bądź całkowitej niezrozumiałości. Zazwyczaj wynika ona z braku wiedzy, ale także z braku zainteresowania poprawną mową. Płynnie mówić po niemiecku bez błędów chyba nie potrafi nikt. Błędy zawsze się pojawią. Kurs niemieckiego pozwoli […]