Skąd się biorą błędy językowe ?

Istnieją różne uchybienia w posługiwaniu się językiem niemieckim. Do takich zaniedbań można zaliczyć niestaranność i niechlujstwo językowe, które przejawia się w częściowej bądź całkowitej niezrozumiałości. Zazwyczaj wynika ona z braku wiedzy, ale także z braku zainteresowania poprawną mową. Płynnie mówić po niemiecku bez błędów chyba nie potrafi nikt. Błędy zawsze się pojawią. Kurs niemieckiego pozwoli […]

Gwara języka niemieckiego.

Język, który słyszymy każdego dnia w radiu czy telewizji to język ogólnonarodowy. Jest on wspólny dla całego narodu. Wiemy również, że nie wszędzie mowa jest jednakowa. Wystarczy pojechać na Śląsk czy do Zakopanego, by szybko się o tym móc przekonać. Taki sam jest język niemiecki. Różnice w mowie to nic innego jak gwara językowa i […]

Moda w języku niemieckim

Moda językowa jest w przybliżeniu podobna do mody z dziedziny ubioru. Polega ona na okresowym rozpowszechnieniu się niektórych wyrazów oraz ich połączeń, przy czym nie jest to uzasadnione koniecznością ani nawet potrzebą. Nie możemy jednak uważać za przejaw mody niektórych terminów politycznych i społecznych. Język niemiecki jak każdy inny posiada różne zwroty, które uważane są […]