Czym jest kryterium logiczne według rodziny po niemiecku.

Związek języka po niemiecku z myśleniem jest całkiem oczywisty. Wiadomo także, że poprawne myślenie to nic innego jak logiczne myślenie, zgodne z zasadami logiki niemieckiej. Wydawało by się, iż poprawne językowo jest tylko to , co logiczne.

Rzeczywiście stosunki przedmiotów i osób, które są spostrzegane zmysłami, zgodnie pokrywają się ze stosunkami wyrazów oraz form gramatycznych. Czasowniki po niemiecku mają całkiem logiczne i umotywowane znaczenia. Kryterium logiczne rozstrzyga wątpliwości, które dotyczą znaczeń i użyć czasowników. Poprawne znaczenie niektórych wyrazów po niemiecku odpowiada w sposób regularny znaczeniom ich wyrazów podstawowych. Nauka niemieckiego uświadamia nas jak ważne jest kryterium formalno-logiczne, Pamiętajmy jednak o tym, iż nie można, wręcz nie trzeba zwalczać w tym języku tego, co uznane jest za fakt dokonany. Bowiem w rozwoju i kształtowaniu języka odgrywają ważną rolę różne czynniki silniejsze niekiedy od samej logiki.

2 myśli na temat “Czym jest kryterium logiczne według rodziny po niemiecku.

  1. Skąd bierzesz inspiracje? Jakie strony czytasz?

  2. Lubię twoje wpisy, pisz dalej!